Nastavak programa Zidne novine u Kninu

U Kninu je u petak, 5. ožujka 2021. otvorena izložba plakata/zidnih novina na temu života u Starom gradu. Dio je to projekta koji je proizašao iz našeg dugoročnog programa Demokratizacija kulture sjećanja, u okviru kojeg smo 2019. u Kninu organizirali tribinu na temu sjećanja u javnom prostoru grada. Na tribini je skupina građana/ki na prijedlog učenika/ca Srednje škole Lovre Montija Knin pokrenula inicijativu za izradu zidnih novina posvećenih Starom gradu. U 2020. godini započeli smo rad na Zidnim novinama uz potporu Grada Zagreba i Zaklade Kultura nova, a ove godine palicu preuzima lokalna Udruga Porta u ulozi koordinatora, dok OLP ima ulogu savjetnika i podrške. Partneri su od početka Narodna knjižnica Knin i Srednja škole Lovre Montija Knin. Izložbom prošlogodišnjih plakata u Narodnoj knjižnici započinje dio programa u 2021. godini, koji će se realizirati kao ciklus radionica s građanima/kama Knina i prikupljanje i obradu materijala iz njihovih obiteljskih arhiva, za objavu u Zidnim novinama. Plan je krajem godine ovogodišnu dionicu projekta zaključiti postavom zidnih novina u Starom gradu, te se nadamo da će u slijedećim godinama ovakve aktivnosti prerasti u dugoročni oblik kreiranja afirmativnog i inkluzivnog sjecanja u javnom prostoru Knina. Više na. http://huknet1.hr/?p=46829

 

Otvorenje izložbe u Narodnoj knjižnici Knin