Rad na publikaciji Knjiga o mljekaricama

U 2022. nastavljamo s radom na publikaciji Knjiga o mljekaricama, zborniku kulturno-antropoloških tekstova s fotografskom arhivom, proizašlom iz umjetničko-istraživačkog projekta Sir i vrhnje, inicijative za zaštitu zagrebačkih mljekarica koju je 2002. godine pokrenula umjetnica Kristina Leko u suradnji s Udrugom [BLOK – Lokalna baza za osvježavanje kulture]. Publikacijom želimo proslaviti 20-godišnjicu projekta te još jednom obratiti pažnju na trenutni status zagrebačkih mljekarica, kojih je danas upola manje no 2002. godine.

Kristina Leko, iz Projekta Sir i vrhnje, Grupna fotografija s kravom Bebom, happening, u suradnji sa Galerija PM i BLOK - Lokalna baza za osvježavanje kulture, Zagreb, 2003.