Sir i vrhnje Reloaded - 17 godina poslije

Objavili smo prvi tekst u sklopu kulturno-antropološke studije umjetničko-istraživačkog aktivističkog projekta  "Sir i vrhnje" iz 2002/3. godine a koju provode dvije mlade kulturne antropologinje Ines Siuc i Klara Tončić. Tekst autorice Ines Siuc nosi naslov "Sir i vrhnje, 17 godina poslije" i može se pročitati na mrežnim stranicama projekta http://www.sirivrhnje.eu/