Umjetnički pojmovnik javnog prostora u Slavonskom Brodu - poziv građanstvu

U partnerstvu s Muzejom Brodskog Posavlja u drugoj polovici rujna Umjetnički pojmovnik javnog prostora provodimo u Slavonskom Brodu. Cilj je programa jačanje diskursa umjetnosti u javnom prostoru i u zajednici kroz mentorski rad s mladim umjetnicima/cama na lokalno specifične teme. U dane 17. i 18. rujna 2019. u Muzeju Brodskog Posavlja održat ćemo seminar na kojem će mladi umjetnici/ce predložiti umjetničke projekte za javni gradski prostor. Seminar će voditi umjetnica Kristina Leko sa suradnicima i bit će otvoren za sve građane/ke Slavonskog Broda koji će moći iznijeti svoje komentare. Poziv građanstvu objavili smo na >>>blogu<<<