OTVORENI LIKOVNI POGON
Umjetnička organizacija Zagreb
OIB 73574345601
Hercegovačka 103, HR-10105 Zagreb
e-mail: ured@otvorenilikovnipogon.org
telefon: + 385 (0) 97 643 97 13
www.otvorenilikovnipogon.org

 

Voditeljica organizacije:
Kristina Leko, MA Art in Context

Fotografije:
David Smithson, Kristina Leko, suradnici OLP-a

Web stranice, oblikovanje i podrška: Vedran Gligo

 

Odgovoran za sadržaj/ Responsible for content Otvoreni likovni pogon

 

© Otvoreni likovni pogon
Sva prava pridržana.

Svi tekstualni i slikovni materijali korišteni na ovoj stranici predmet su zaštite autorskih prava kao i drugih legislativa za zaštitu intelektualnog vlasništva. Sadržaj ove web stranice ne smije se umnažati za komercijalne svrhe, reproducirati niti koristiti u drugim elektronskim ili tiskovnim medijima, osim ako se za to ishodi izričita dozvola autora/ice, te uz obavezno navođenje izvora.

All rights reserved.
All texts, images, videos and graphics used on the website are subject to protection by copyright as well as other legislation for the protection of intellectual property. The contents of this website may not be multiplicated for commercial purposes, be reproduced or used in other electronic or printed publications, unless explicitly permitted by the author and with mandatory source citing.

 

Izjava o ograničenju odgovornosti
Unatoč pažljivom pregledu svih sadržaja, ne snosimo odgovornost za sadržaj vanjskih poveznica. One nisu pod kontrolom Otvorenog likovnog pogona. Za sadržaj na vanjskim poveznicama odgovorni su isključivo operateri tih web stranica. 
Liability
Despite careful examination of all contents, we accept no liability for the contents of external links. The operators of websites which appear as links are exclusively responsible for the contents thereof.


Rad Organizacije podupirali su i podupiru: Zaklada Kultura nova, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Grad Zagreb, Goethe Institut.

Financijska izvješća o radu organizacije dostupna su u Registru neprofitnih organizacija

 


Otvoreni likovni pogon