KATTENBURŠKI SLAVOLUK

2007./2010.

 

Kristina Leko i David Smithson
U suradnji sa stanovnicima/ama otoka Kattenburga
Spomen-obilježje u čast stanovnika/ca otoka Kattenburga i njihova dugogodišnjeg aktivizma: građanske borbe protiv gentrifikacije u pokretu za pravo stanovanja na otoku i pokretu za smanjenje stanarina.


Intervencija u javnom prostoru, u središtu Amsterdama, koja postavljanjem spomen-obilježja odaje počast stanovnicima/ama otoka Kattenburga i njihovu društvenom angažmanu, ostvarena je u suradnji s lokalnom zajednicom. Tako su u podizanju spomen-obilježja sudjelovale iste osobe, kojima je trajno obilježje ujedno posvećeno. Spomenička intervencija u javnom prostoru donosi priče koje su napisali/e stanovnici/ce Kattenburga, ispisujući osobne povijesti, kao i sjećanja na događaje važne za povijest zajednice.

Na otoku Kattenburgu nalazi se dobro organizirana radnička četvrt u kojoj živi i nekoliko velikih i poznatih obitelji čija porodična stabla sežu unatrag stotinu, pa i dvije stotine godina. Kattenburžani/ke su na glasu su kao posebni ljudi, poznati po svom slobodnom duhu i društvenom aktivizmu. Noviju povijest Kattenburga obilježava nekoliko većih društvenih akcija i kolektivnih inicijativa. Ponajprije, radnička se zajednica morala izboriti za ostanak na Kattenburgu, nakon što je otok tijekom 1960-ih godina u potpunosti rekonstruiran. Nakon toga uslijedila je inicijativa koja je prerasla u pokret za smanjenje stanarina tijekom 1970-ih, a potom i inicijativa u svrhu iskorjenjivanja kriminala u četvrti. Na otoku je povijesno važan i sindikalni aktivizam, a pojedine ključne ličnosti iz povijesti nizozemskog radničkog pokreta bile su porijeklom s Kattenburga.

Spomen-obilježje dokumentira društveni angažman pojedinaca/ki, kao i zajedničke akcije i kolektivne inicijative stanovnika/ca Kattenburga tijekom druge polovine 20. stoljeća. Odaje počast i priznanje ljudima i idejama povezanim s tim inicijativama.

Ishodište projekta je u kreativnom sudjelovanju stanovnika/ica u stvaranju spomen-obilježja, odnosno aktivno sudjelovanje članova/ica zajednice u oblikovanju vlastite okoline. Inicijalni su kontakti s Kattenburžanima/kama 2007. godine naišli na pozitivan odjek, a uspostavljeni su uz pomoć lokalnog društveno-kulturnog centra. Ideja o podizanju spomen-obilježja posvećenog društvenim inicijativama i aktivistima/kinjama, odmah je dobila entuzijastičnu podršku.

Tijekom travnja i svibnja 2008. održana je petotjedna kreativna radionica. Na samome početku, u svaki je poštanski sandučić na otoku ubačen letak koji poziva Kattenburžane/ke da sami/e ispišu svoju noviju povijest. U projektu je sudjelovalo dvadeset i pet osoba, od kojih su neki/e donijeli/e već napisane tekstove, neki/e su ih napisali/e tijekom radionice, dok su nam neki/e diktirali/e svoje priče i razmišljanja. Zapisi su lektorirani, a zatim su ih autori/ce sami/e ispisali/e tintom ili olovkom na papiru. U konačnici, ti su rukom pisani tekstovi otisnuti na keramičke ploče kojima je opločeno šest stupova (dvanaest ploha) natkrivenog prolaza u najistaknutijem dijelu četvrti.

Sudionici/e projekta bili/e su većinom šezdesetogodišnjaci/kinje, koji/e su tijekom 1970-ih, 80-ih, pa i 90-ih godina prošlog stoljeća bili/e aktivni/e u pokretu za smanjenje stanarina te u drugim zajedničkim akcijama. Zbirka prikupljenih tekstova sadrži priče i izvještaje o različitim događajima i akcijama, zatim individualna sjećanja na pojedina prošla razdoblja (predratno vrijeme, rat, poraće, otok prije rekonstrukcije, povratak u obnovljeni Kattenburg) te portrete osoba (priče o majkama, očevima, aktivistici Marie Altelaar, sindikalnom aktivistu Jaapu Altelaaru, itd.). Većina se tekstova i priča odnosi na pokret za smanjenje stanarina, ali zabilježene su i opisane i sve druge važne zajedničke akcije. Sudionici su također zabilježili svoje misli i razmišljanja o društvenom i političkom aktivizmu te životu u zajednici, kao i filozofska promišljanja o društvu i zajednici, obitelji i prijateljstvu, solidarnosti i društvenoj pravednosti.

 

Osnovni format rada: Participacijski dokumentarno-komunikacijski umjetnički projekt; projekt u zajednici; trajna arhitektonska intervencija u javnom prostoru. Mjesto održavanja: Otok Kattenburg, Amsterdam. Naručitelji: Grad Amsterdam – Centar i Woonstichting De Key. Kustosi: Wiseguys Urban Art Projects. Modaliteti i format rada: Trajna arhitektonska intervencija keramičkim pločama s tekstom, na oplošjima šest zatečenih stupova; radionica; privremena komunikacijska platforma zajednice.