Sir i vrhnje Reloaded

2019

Projektom SIR I VRHNJE RELOADED dokumentirali smo, rekontekstualizirali i evaluirali umjetničko-istraživački aktivistički projekt Kristine Leko i Lokalne baze za osvježavanje kulture [BLOK] iz 2002.-2013. - inicijativu za zaštitu zagrebačkih mljekarica. Dvije mlade kulturne antropologinje Klara Tončić i Ines Siuc započele su evaluacijsku studiju projekta, koju je potom dovršila mlada povjesničarka umjetnosti Petra Galović. Ona je projekt evaluirala iz perspektiva različitih aktera-ica i istražila utjecaje u društvenom i umjetničkom kontekstu. Projektne aktivnosti uključivale su intervjue sa protagonisticama, suradnicama, sudionica/ima i suvremenica/ima, arhiviranje foto i video materijala, arhiviranje medijskih reakcija i objava te produkciju kritičkih evaluacijskih tekstova. Finalni produkt projekta su mrežne stranice https://sirivrhnje.eu/ koje se sastoje od arhive projekta iz 2002 – 13. te njegove evaluacije u 2019. godini. Arhivski dio organiziran je u formi vremenske crte, kronološki po poglavljima: Akcija Mlijeko 2002; Gostovanje na festivalu Mesto Žensk 2003, mrežne stranice projekta iz 2003.; istraživanje i statistike; izložba i medijska kampanja 2003.; Sir i vrhnje, dokumentarni film (2007 – 13); Knjiga o mljekaricama (2008/2019). Evaluacija projekta iz 2019. temelji se na stručnim i terenskim istraživanjima koje su dijelom provele studentice kulturne antropologije Klara Tončić i Ines Siuc a dovršila studentica povijesti umjetnosti Petra Galović. Na temelju njihovih istraživanja, obavljenih razgovora i arhivske građe, likovna kritičarka Nada Beroš i kulturna antropologinja Suzana Marjanić priredile su dodatnu evaluaciju projekta iz svoje perspektive.

Projekt SIR I VRHNJE RELOADED podržala je Zaklada „Kultura nova“ u okviru programa Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje 2019.

Osnovni format rada: evaluacijska studija. Mjesto održavanja: Zagreb. Terensko istraživanje i evaluacijska studija: Petra Galović, dio Klara Tončić i Ines Suic. Mrežne stranice, oblikovanje i programiranje: Vedran Gligo. Produkcija: Otvoreni likovni pogon. Modaliteti i formati rada: istraživanje, intervjui,produkcija kritičkih evaluacijskih tekstova, mrežne stranice.