Sir i vrhnje Reloaded

2019

 

Projektom SIR I VRHNJE RELOADED dokumentirali smo, rekontekstualizirali i evaluirali umjetničko-istraživački aktivistički projekt SIR I VRHNJE autorice Kristine Leko i udruge [BLOK] - Lokalne baze za osvježavanje kulture iz 2002.-2013. godine. Projektne aktivnosti uključivale su intervjue sa protagonisticama, suradnicama, sudionica/ima i suvremenica/ima, arhiviranje foto i video materijala, arhiviranje medijskih reakcija i objava te produkciju kritičkih evaluacijskih tekstova. Finalni produkt projekta su mrežne stranice https://sirivrhnje.eu/ koje se sastoje od arhive projekta iz 2002 – 13. te njegove evaluacije u 2019. godini. Arhivski dio organiziran je u formi vremenske crte, kronološki po poglavljima: Akcija Mlijeko 2002; Gostovanje na festivalu Mesto Žensk 2003, mrežne stranice projekta iz 2003.; istraživanje i statistike; izložba i medijska kampanja 2003.; Sir i vrhnje, dokumentarni film (2007 – 13); Knjiga o mljekaricama (2008/2019). Evaluacija projekta iz 2019. temelji se na stručnim i terenskim istraživanjima koje su provele studentice kulturne antropologije Klara Tončić i Ines Siuc te studentica povijesti umjetnosti Petra Galović. Na temelju njihovih istraživanja, obavljenih razgovora i arhivske građe, likovna kritičarka Nada Beroš i kulturna antropologinja Suzana Marjanić evaluirale su projekt iz svoje perspektive.

Projekt SIR I VRHNJE RELOADED podržala je Zaklada „Kultura nova“ u okviru programa Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje 2019.

 

The CHEESE AND CREAM RELOADED project consists of documentation, recontextualization and evaluation of the art and research activist project CHEESE AND CREAM from 2002 - 2013, by Kristina Leko and the association [BLOK] - Local base for refreshing culture. Project activities included interviews with protagonists, collaborators, participants and contemporaries, archiving of photo and video material, archiving of media reactions and publications, and production of critical evaluation texts. The final product of the project is the website https://sirivrhnje.eu/ which consists of the archive of the project from 2002-13 and its evaluation in 2019. The archive part is organized in the form of a timeline, chronologically by chapters: Action Milk 2002; Guest appearance at the City of Women 2003 festival, 2003 project website; research and statistics; exhibition and media campaign 2003; Cheese and Cream, documentary (2007 - 13); Book on Dairies (2008/2019). The evaluation of the project in 2019 is based on professional and field research conducted by cultural anthropology students Klara Tončić and Ines Siuc and art history student Petra Galović. Based on their research, interviews and archival material, art critic Nada Beroš and cultural anthropologist Suzana Marjanić evaluated the project from their perspective.

The CHEESE AND CREAM RELOADED project was supported by the "Kultura nova" Foundation.

 

Osnovni format rada: evaluacijska studija. Mjesto održavanja: Zagreb. Terensko istraživanje i evaluacijska studija: Petra Galović, dio Klara Tončić i Ines Suic. Mrežne stranice, oblikovanje i programiranje: Vedran Gligo. Produkcija: Otvoreni likovni pogon. Modaliteti i formati rada: istraživanje, intervjui,produkcija kritičkih evaluacijskih tekstova, mrežne stranice.